Trên thị trường xe đông lạnh hiên nay rất nhiều, với những khách hàng đã dùng xe đông lạnh thì họ luôn biết đến thương hiệu Quyền auto, Lamberet và Quang Minh, với thương hiệu Quyền thì họ nổi tiếng về mẫu mã đẹp, với thương hiệu Lamberet thì họ nổi lên nhờ chất lượng tốt, với Quang Minh thì Giá cả tốt. Nhưng với những thương hiệu Quyền và Lamberet thì giá cả thùng rất đắt. Giờ đây trên thị trường xe tải hino thì khách hàng biết đến thêm một thương hiệu mới đó là thùng đông lạnh của Đại Phát Tín được đóng trên nền xe tải hino nhật. Với mẫu mã đẹp như Quyền, Chất lượng như Lamberet và giá thì rẻ như Quang Minh và Chúng tôi đang từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường xe tải hino thùng đông lạnh.